top of page

kvalitetspolicy

Ställningsarmén AB med samtliga medarbetare skall leverera och/eller montera/demontera byggnadsställningar i rätt tid med rätt kvalitet enligt kontrakt och kravspecifikation för att uppfattas som en kvalificerad underleverantör. Vi  jobbar med att ständigt förbättra och utveckla vår kvalitet. Vi  eftersträvar 0-felsleveranser till kund. Kvalitetspolicyn skall förstås och alltid upprätthållas av samtliga medarbetare på företaget. Det görs i första hand genom en sund och öppen dialog mellan SA och dess kunder, samt genom att alla SA anställda genomgår ett trainee program där bland annat kvalitetspolicy ingår.

miljöpolicy


Största hänsyn till miljön ska alltid tas, såväl kontorspersonal som arbetskraften på fältet. Vi arbetar med produkter som är godkända enligt Naturvårdsverkets lista och vi följer gällande miljölagstiftning och minimerar långsiktig miljöpåverkan.

 

personal policy

Ren, glad och alltid först på plats! Samtliga verksamma inom företaget skall alltid vara enhetligt klädda, rena och glada. Vilket innebär att vi aldrig kommer till arbetsplatsen med en trött attityd, smutsiga kläder en halvtimme efter utsatt tid. Ansiktet utåt är inte bara en person i företaget, utan samtliga inblandade ska ha en ren, glad och alltid först på plats mentalitet. Det är viktigt att alla ska kunna bemöta kunden och tillgodose deras behov. Dessa egenskaper är ett måste för den personal som engageras i företaget.

Vi har en god personal politik vilket borgar för detta. Samtliga anställda har exempelvis rätten att månatligen uppsöka en kiropraktor och eller en massage terapeut samt fri tillgång till rehab träning vilket på sikt inte bara minskar sjukfrånvaron, utan också skapar en känsla av att: på det företaget vill jag arbeta!


 

bottom of page