top of page

produkter

Ställningsarmén arbetar med de senaste materialen inom segmentet, där vi ständigt förnyar och förbättrar vår materialpark för att uppnå de högt ställda förväntningar vi själva har på vårt arbete och inte minst för att möta de högt ställda förväntningar vi vill att våra kunder ska ha.När vi bygger använder vi oss av nytt och högklassiskt ställningsmaterial. Vi utför alla typer av ställningsarbeten som exempelvis fasadställning, väderskydd, standardställning, trapptorn, rullställning, avlastningsytor och hängställningar.

 

Vi samarbetar endast med ledande leverantörer av byggställningar, som har ett ett säkerhetstänkande som du kan lita på  och förutom den höga produktionskvaliteten är certifierade enligt ISO 9001-2000. Produkterna har testats och godkänts av bygg- och arbetsmiljömyndigheter världen över, så också i Sverige.

policy.png

Certifierad upplevelse
Tillförlitligheten hos våra tjänster bekräftas av de certifikat vi har.

bottom of page